Znowu pisma z CEDGiF

Odebraliście pismo z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm z rachunkiem na blisko 300 PLN? Pamiętajcie, że to nie jest państwowa instytucja tylko zwyczajna firma. Nie macie obowiązku zapłaty!