Mniej zaległości

Dobra wiadomość. Z danych PIP wynika, że rodzimi przedsiębiorcy rzadziej niż w zeszłym roku zalegają z pensją swoim pracownikom. Ogólna kwota niewypłaconych zobowiązań również jest mniejsza.