Kary od UOKIK

Rząd podjął próbę uregulowania sytuacji dostawców, którzy zmuszani są przez wielkie sieci handlowe do uiszczania dodatkowych opłat i tolerowania absurdalnie długich terminów płatności. Nareszcie! Czekamy na efekty!