Katalog członków (Doradztwo biznesowe i prawne)

2.

Stowarzyszenie MdpM

Stowarzyszenie powstało w lutym 2013r. z inicjatywy młodych mieszkańców powiatu myszkowskiego w woj. śląskim. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków.
Stowarzyszenie mam za zadanie realizować swoje cele do których należą min.
• kreowanie i wspieranie wszechstronnego i perspektywicznego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Powiatu Myszkowskiego,
• kształtowanie świadomości obywatelskiej,
• promowanie idei samorządności i wspieranie społecznych inicjatyw lokalnych,
• ochrona i upowszechnianie dziedzictwa narodowego oraz tradycji i wysokich wartości moralnych,
• promowanie i upowszechnianie kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji,
• promowanie i ochrona zdrowia i środowiska naturalnego,
• aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna młodzieży i dorosłych
• wspierania integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,

Pragniemy realizować wyznaczone cele pracę społeczną członków Stowarzyszenia na rzecz środowiska lokalnego, z nieustającym zapałem i życiowym optymizmem.

Stowarzyszenie w swojej działalności zakłada przede wszystkim troskę o wizerunek Powiatu Myszkowskiego i gmin w nim zrzeszonych jako regionu otwartego na zmiany, rozwojowego, pełnego nadziei, wykorzystującego pozabudżetowe fundusze, przyjaznego dla inwestorów, ciekawego dla młodych i pełnego perspektyw, opartych na pracy i zaufaniu społecznym.

Aktywnie współpracujemy ze szkołą tańca ART-DANCE, działającą na terenie powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego.

Biuro, Doradztwo biznesowe i prawne, Doradztwo podatkowe, Doradztwo biznesowe, Pośrednictwo pracy, Biura rachunkowe, Wydawnictwa, Edukacja, Edukacja pozaszkolna, Doradztwo finansowe, Działalność artystyczna, Instytucje kultury, Portale internetowe, Odzież, Organizacje pozarządowe
3.

SECCO Hospitality Financial Management sc

SECCO Hospitality Financial Management jest firmą konsultingową świadczącą profesjonalne usługi z zakresu księgowości, rachunkowości zarządczej, analizy efektywności inwestycji oraz szeroko pojętego doradztwa z zakresu finansów. Wieloletnie doświadczenie zespołu SECCO, zdobyte w pracy dla międzynarodowych sieci hotelarskich, gwarantuje znakomitą znajomość narzędzi w zakresie optymalizacji przychodów i kosztów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej hotelu.

Oferta SECCO Hospitality Financial Management obejmuje:

* Audyt wewnętrzny działów finansowych, operacyjnych oraz sprzedażowych – rekomendacje oraz zalecenia, doradztwo w zakresie procedur operacyjnych (SOP) i optymalizacji wykorzystania zasobów
* Wdrożenie rachunkowości zarządczej wg USALI oraz opracowanie kompleksowego systemu sprawozdawczości finansowej
* Wdrożenie indywidualnych oraz szczegółowych narzędzi budżetowych
* Wdrożenie systemów księgowych klasy ERP OPTIMA oraz ERP XL współpracujących z hotelowym oprogramowaniem operacyjnym MICROS-FIDELIO/OPERA lub z innymi systemami PMS
* Kontroling – analiza oraz kontrola ryzyka, przegląd systemów kontroli wewnętrznej w zakresie finansowym oraz materiałowym
* Outsourcing księgowości, kadr i płac
* Doradztwo finansowe, analizy ekonomiczno-finansowe, biznes plany, studia opłacalności inwestycji (feasibility study)
* Pozyskiwanie finansowania na cele inwestycyjne
* Szkolenia z zakresu finansów i kontrolingu

Doradztwo biznesowe i prawne